Oppgave Aldret hud

Det skjer mye i huden når vi eldes og dette skyldes både ytre og indre faktorer.

Mange av dine klienter kommer til din klinikk for nettopp å forebygge aldringstegn eller få hjelp til å korrigere. For at vi skal kunne hjelpe kundene våre er det viktig at vi vet hva som skjer fysiologisk i huden og hvilke ingredienser vi skal bruke.

Nedenfor finner du spørsmål som er relevante og som jeg ønsker en skriftlig tilbakemelding på innen 31. mars.

Innleveringen skal leveres i et word dokument.

  1. Hva menes med instrintic og extrintic aging?
  2. Hva skjer i epidermis når vi eldes?
  3. Hva skjer i dermis når vi eldes?
  4. Hvilke spørsmål er det viktig å stille kunden før behandlingsstart og hva vil du se på i helseskjemaet?
  5. Nevn fem gode ingredienser for age managment og hvorfor er disse så gode?
  6. Hvilke hjemmerutine vil du anbefale en kunde (45 år) som ønsker å jobbe med agemanagment? Her ønsker jeg at du legger vekt på ingredienser.

         Lykke til!